facebooktwitteryoutube
O Blogu Aktualności Las Grzyby Pogoda Perły dendroflory Drzewa Wrocławia Wywiady Z życia wzięte Linki Współpraca Kontakt
Aktualności - 03 lut, 2016
- brak komentarzy
Otwarcie danych meteorologicznych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CIMG2584

W dniu 30 stycznia 2016 roku, Polscy Łowcy Burz, przekazali nam bardzo dobrą informację w zakresie otwarcia danych meteorologicznych. Można rzec: nareszcie!!! ;))

Oto szczegóły:

Z przyjemnością informujemy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 30 stycznia 2016 rządowy projekt ustawy „O ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. Przy opracowaniu tego projektu braliśmy udział. Głosowanie odbyło się o godzinie 01:54. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 432 posłów, przeciwko 2, nie głosowało 26. Proponowane przez Stowarzyszenie Skywarn Polska, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich oraz Sieć Obywatelską – Watchdog Polska poprawki, zyskały poparcie Ministerstwa Cyfryzacji. Po uzgodnieniach między Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Środowiska, na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 26 stycznia 2016 r. zaproponowano i przyjęto następujące poprawki, dotyczące danych meteorologicznych:

W art. 3 pkt. 3 nadano brzmienie:

3) uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:
a) bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
c) Państwowego Instytutu Geologicznego,

Art. 30. nadano brzmienie

Art. 30. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. )) w art. 110 ust. 3–8a otrzymują brzmienie:

3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych, a uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.

6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych.

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4.

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe.

8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia … 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …).”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jako Stowarzyszenie Skywarn Polska pragniemy serdecznie podziękować Panu Ministrowi Cyfryzacji Witoldowi Kołodziejskiemu, za podjęcie w tej sprawie rozmów z Ministerstwem Środowiska, Ministrowi Środowiska, Mariuszowi Gajdzie za uwzględnienie naszych postulatów, Panu przewodniczącemu Podkomisji nadzwyczajnej, Posłowi Jerzemu Polaczkowi za umożliwienie udziału w posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej, Panu Posłowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu, przewodniczącemu KASW za umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Parlamentarzystom m.in. Jarosławowi Krajewskiemu za wypracowanie i przyjęcie dobrej zmiany.

Jesteśmy przekonani, że przyjęcie tego projektu ustawy w wypracowanym obecnie brzmieniu przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blip
  • Blogger.com
  • Drukuj
  • email

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.